מדיניות פרטיות "מתאים פה" - Matimpo" Privacy":

מנהלי האתר "מתאים פה" מחויבת להגן על המידע האישי שלקוחותיה מוסרים לה בזמן ההרשמה לאתר או בזמן ביצוע רכישה. השימוש במידע הנמסר באתר יהיה אך ורק לצורך הנתונים שעבורם הוא נמסר. במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללי תקנון האתר.

א': שימוש באתר "מתאים פה" ובשירותים המוצעים בו מהווים הסכמה מלאה מצד המשתמשים בו לתקנון האתר ולמדיניותה. כל שימוש שיעשה במידע שתזין באתר מפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן. במקרה ואינך מסכים לאמור במדיניות זו, אין ברשותך להשתמש באתר ועליך להפסיק להשתמש.

ב': ישנם קישורים באתר לאתרי אינטרנט חיצוניים אחרים. יודגש כי האתר "מתאים פה" אינו אחראי למדיניות ולשמירת הפרטיות של האתרים הללו. המדיניות שרשומה במסמך זה תקפה לאתר זה בלבד.

ג': האתר "מתאים פה" עשוי לעשות שימוש בקבצים לצורך רישום המשתמשים באתר כחברים במועדון החברים של החברה, קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי הנשלח לדפדפן שלך מאתנו (קבצים אלו אינם תוכנת מחשב ואין ביכולתם לקרוא מידע מהמחשב שלך או אפשרות לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו האתר "מתאים פה" מזהה אותך כאשר יש פניות חוזרות ומאפשר לנו לספק שירות יותר מהיר ויעיל. וכמובן חוסך ממך טרחה וזמן של מילוי פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

ד': במידה והמשתמש מאשר לאתר לשלוח לו מידע פרסומי, האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש דברי דואר בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני וכן בכל דרך אפשרית מבחינתו אחרת. אם המשתמש מאשר לאתר "מתאים פה" לשלוח לו מידע פרסומי ולאחר משנה דעתו, יכול הוא לפנות לאתר במייל בבקשה להפסיק עדכונים אלו.

ה': המידע שלך מועבר לאתר באמצעות שרת מאובטח, וכן מוצפן בדרכו מהמחשב שלך לשרת האתר שלנו. הצפנה זו מקשה ואמורה שלא לאפשר לאחרים לראות את נתוני המידע האישי שהנך מוסר. אתר "מתאים פה" עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע הסטנדרטים לתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי אבטחתה במשך הזמן בכדי להגן על המידע שנמסר בו אך למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד האתר ימשיך לנקוט באמצעי אבטחה המקובלים כסבירים ברשת ותואמים לסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט, לא יהיה האתר אחראי לכל נזק שיגרם בעקבות פריצה כלשהיא שאינה בשליטתו, וכן לגבי העברת מידע אודותיך או כל תוכן אחר הנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה שכזאת.

ו': בהתאם למדיניות אתר "מתאים פה" לעניין שמירה על פרטיות וסודיות, האתר ישמור על מידע המשתמש בו - לא יסחר בו, לא ימכור אותו ולא יעבירו לאחרים לצורך כל שימוש שאינו חוקי, אלא יהיה בשימוש לצורך שלשמו הוא נמסר. עם זאת, אתר "מתאים פה" שומר על זכותו לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים דרישות החלות במסגרת החוק והתקנות או במסגרת הליכים משפטיים, וכן בהתאם לגבי דרישות ממשלתיות.

ז': אתר "מתאים פה" שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים במסמך מדיניות זה או בתקנון האתר בכל עת.

ח': הסכמתך לפרטיות האתר מהווה הסכמה אוטומטית גם לתקנון אתר "מתאים פה" - Matimpo Terms.